Erken aşama girişimlerin
can suyuyuz

İnsan odaklı dijital dönüşüme liderlik edecek, yapay zeka, fintech, oyun gibi alanlardaki girişimlere odaklanan
erken aşama yatırım şirketiyiz.

Portfolyo

H2O Investment yatırım süreci

Arama & keşif
Girişimcilerin kuluçka merkezlerinden ve online başvurulardan elde edilen bilgileri ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirmenin ardından iki aşamalı görüşmeler gerçekleştirilir. Tarama ve keşif süreci ikinci görüşme ile sona erer.
Durum analizi & değerlendirme
İkinci görüşmeyi başarıyla tamamlayan girişimcilerden teknik ve finansal fizibilite istenir. İşletmenin mevcut durumu için denetim çalışması yapılır. Süreç sonunda hem teknik hem de finansal değerlendirme raporları oluşturulur.
Mentorluk & ölçeklendirme
Bu aşama, yatırım sonrası süreci ifade eder. Ortak olunan her girişime bir lider mentor atanır. Düzenli toplantılar yapılır ve KPI takibi yapılır. İş modelinin mevcut durumla karşılaştırılması ile ilgili değerlendirmeler raporlanır.

Büyüyen girişimlerin yanındayız!

“AugeLab Studio, kalite kontrol, nesne algılama, ürün denetimi süreçlerini yönetebilecegin harika bir asistan, kendinizin tasarlayacagı akıllı bir yönetim sistemi sağlıyor.”
Slide 4 of 6.

Girişimlerin yanındayız!

Yeni dikilen bir fidanın can suyunun değerli olduğu gibi bir girişimin de erken aşamada aldığı maddi ve manevi yolculuğa destek veriyoruz.