Girişimcilik Finansmanında Sözleşmeler
Girişimcilik

Girişimcilik Finansmanında Sözleşmeler

Bir girişimin zor ve uğraştırıcı kısımlarından birisi de finansman bulmaktır. Finansman bulunduktan sonraki yatırım aşamalarında ise finansman sözleşmeleri yapmak girişiminiz adına daha sağlıklı adımlar atmanıza olanak sağlayacaktır. Bu içeriğimizde sizlere girişim finansmanındaki sözleşmeleri detaylıca anlatacağız. Hazırsanız başlayalım!

Sözleşme Türleri

Sözleşme türleri, bir işletme veya girişim için finansman sağlamaya yönelik olarak kullanılan sözleşmelerdir. Bu tür sözleşmeler, işletme veya girişimin yönetimini, ortaklık yapısını, hisse senetlerinin dağıtımını, yönetim haklarını ve yükümlülüklerini belirler. Aşağıda, girişimcilik finansmanında sıkça kullanılan bazı sözleşme türlerine bir göz atalım:

  • Ortaklık Sözleşmesi: Bu sözleşme, bir işletme veya girişimde ortak olan kişiler arasındaki ilişkileri ve hakları belirler. Ortaklık sözleşmesi, ortaklar arasında hisse senetlerinin dağıtımını, ortakların yönetim haklarını ve yükümlülüklerini, ortaklar arasında gerçekleştirilecek finansal yatırımları ve ödemeleri, ortaklar arasında çıkış koşullarını ve ortaklık sözleşmesinin sona erme koşullarını belirler.
  • Sermaye Artırım Sözleşmesi: Bu sözleşme, bir işletme veya girişimin sermayesini artırmak amacıyla kullanılır. Sermaye artırım sözleşmesi, sermaye artırımının nasıl yapılacağını, sermaye artırımından elde edilecek gelirin nasıl dağıtılacağını ve sermaye artırımının sona erme koşullarını belirler.
  • Özelleştirme Sözleşmesi: Bu sözleşme, bir işletme veya girişimin özelleştirilmesi sürecinde kullanılır. Özelleştirme sözleşmesi, özelleştirme işleminin nasıl gerçekleştirileceğini, özelleştirme sonucunda ortaya çıkacak hakları ve yükümlülükleri, özelleştirme sonrasında işletmenin veya girişimin yönetiminin nasıl yapılacağını, ayrıca özelleştirme sonrasında işletmenin veya girişimin özelleştirilme nedenlerini, özelleştirme sonrasında çalışanların haklarını ve yükümlülüklerini, özelleştirme sonrasında işletmenin veya girişimin finansal durumunu ve özelleştirme sonrasında işletmenin veya girişimin gelecekteki planlarını belirler.

Sözleşme Koşulları

Sözleşme koşulları, bir işletme veya girişim için finansman sağlamaya yönelik olarak kullanılan sözleşmelerin içeriğini belirler. Sözleşme koşulları, sözleşmenin taraflarını, sözleşmenin konusunu, sözleşmenin süresini, sözleşmenin sona erme koşullarını ve sözleşme koşullarının değiştirilebilme koşullarını belirler. Ayrıca, sözleşme koşulları sözleşmenin tarafları arasında gerçekleştirilecek finansal yatırımları, ödemeleri ve ödeme şekillerini de belirler.

Sözleşme Hazırlama Süreci

Sözleşme hazırlama süreci, bir işletme veya girişim için finansman sağlamaya yönelik olarak kullanılacak olan sözleşmenin nasıl hazırlanacağını belirler. Sözleşme hazırlama süreci, sözleşmenin taraflarının karşılıklı olarak sözleşme koşullarını belirleme sürecini, sözleşmenin taraflarının sözleşme koşullarını görüşme sürecini ve sözleşmenin taraflarının sözleşme koşullarını onaylama sürecini içerir. Sözleşme hazırlama süreci, ayrıca sözleşmenin taraflarının sözleşme koşullarını yazılı olarak belgeleme sürecini de içerir.

Sözleşme İmzalama Süreci

Sözleşme imzalama süreci, bir işletme veya girişim için finansman sağlamaya yönelik olarak kullanılacak olan sözleşmenin nasıl imzalandığını belirler. Sözleşme imzalama süreci, sözleşmenin taraflarının sözleşme koşullarını onaylamalarını, sözleşmenin taraflarının sözleşme koşullarını yazılı olarak belgeleme ve sözleşmenin taraflarının sözleşme koşullarını imzalama sürecini içerir. Sözleşme imzalama süreci, ayrıca sözleşmenin taraflarının sözleşme koşullarını noter huzurunda onaylatma sürecini de içerir.

Sözleşmenin Sonrası

Sözleşmenin sonrası, bir işletme veya girişim için finansman sağlamaya yönelik olarak kullanılan sözleşmenin imzalandıktan sonra gerçekleştirilecek olan işlemleri belirler. Sözleşmenin sonrası, sözleşmenin tarafları arasında gerçekleştirilecek olan finansal yatırımları, ödemeleri ve ödeme şekillerini, sözleşmenin taraflarının yönetim haklarını ve yükümlülüklerini, sözleşmenin tarafları arasında gerçekleştirilecek olan çıkış koşullarını ve sözleşmenin sona erme koşullarını belirler. Sözleşmenin sonrası ayrıca sözleşmenin taraflarının sözleşme koşullarının değiştirilebilme koşullarını ve sözleşmenin taraflarının sözleşme koşullarını güncelleme sürecini de içerir.

Güncelleme Sözleşmeleri

Güncelleme sözleşmeleri, bir işletme veya girişimin finansmanını sağlamaya yönelik olarak kullanılan sözleşmelerin periyodik olarak güncellenmesini belirler. Güncelleme sözleşmeleri, sözleşmenin taraflarının sözleşme koşullarını güncelleme sürecini, sözleşmenin taraflarının sözleşme koşullarını yazılı olarak belgeleme sürecini ve sözleşmenin taraflarının sözleşme koşullarını güncelledikten sonra sözleşme koşullarını imzalama sürecini içerir. Güncelleme sözleşmeleri, ayrıca sözleşmenin taraflarının sözleşme koşullarını noter huzurunda onaylatma sürecini de içerir.

İç Sözleşmeler

İç sözleşmeler, bir işletme veya girişimin içinde bulunan çalışanlar arasında yapılan sözleşmelerdir. İç sözleşmeler, çalışanların haklarını ve yükümlülüklerini, çalışanların ücretlerini, çalışanların çalışma sürelerini ve çalışanların çalışma koşullarını belirler. Ayrıca, iç sözleşmeler çalışanların işten çıkış koşullarını ve çalışanların işten çıkış sonrası haklarını da belirler.

Dış Sözleşmeler

Dış sözleşmeler, bir işletme veya girişimin dışında bulunan kişi veya kurumlar arasında yapılan sözleşmelerdir. Dış sözleşmeler, işletme veya girişimin ürün ve hizmetlerini satın alma veya satma süreçlerini, işletme veya girişimin mali yükümlülüklerini yerine getirme süreçlerini ayrıca işletme veya girişimin çalışanlarının eğitimlerini alma süreçlerini, işletme veya girişimin müşterilerine sunulacak hizmetleri sağlama süreçlerini ve işletme veya girişimin çeşitli yasal işlemlerini gerçekleştirme süreçlerini de içerir. Dış sözleşmeler, işletme veya girişimin dışında bulunan kişi veya kurumlarla olan ilişkilerini ve işletme veya girişimin dışında bulunan kişi veya kurumlarla olan yükümlülüklerini belirler.

Girişimcilik finansmanında sözleşmeler, işletme veya girişimin finansal yapısını, yönetim yapısını ve yükümlülüklerini belirleyen önemli araçlardır. Sözleşmeler, işletme veya girişimin gelecekteki planlarını ve hedeflerini gerçekleştirme sürecinde önemli rol oynar ve bu nedenle sözleşmelerin dikkatli bir şekilde hazırlanması ve imzalanması önemlidir.

Yatırım Sözleşmeleri

Yatırım sözleşmeleri, bir işletme veya girişimin yatırımcılar tarafından finansman sağlamaya yönelik olarak kullanılan sözleşmelerdir. Yatırım sözleşmeleri, yatırımcıların yatırım yaptıkları işletme veya girişimde alacakları hakları ve yükümlülükleri, yatırımcıların yatırım yaptıkları işletme veya girişimde alacakları hisse senetlerinin dağıtımını, yatırımcıların yatırım yaptıkları işletme veya girişimin yönetim haklarını ve yükümlülüklerini, yatırımcıların yatırım yaptıkları işletme veya girişimden elde edecekleri geliri ve yatırımcıların yatırım yaptıkları işletme veya girişimden çıkış koşullarını belirler.

Kredi Sözleşmeleri

Kredi sözleşmeleri, bir işletme veya girişimin kredi sağlamaya yönelik olarak kullanılan sözleşmelerdir. Kredi sözleşmeleri, kredi veren kurumun ve kredi alan işletmenin veya girişimin haklarını ve yükümlülüklerini, kredi miktarını, kredi ödeme şeklini, kredi faiz oranını ve kredi vadesini belirler. Ayrıca, kredi sözleşmeleri kredi alan işletmenin veya girişimin kredi ödeme sürecinde yapacağı ödemeleri ve kredi ödeme sürecinde oluşabilecek olan gecikme faizlerini de belirler. Kredi sözleşmeleri, işletme veya girişimin kredi ödeme sürecinde takip edeceği yöntemleri de belirler.

H2O olarak bu yazımızda girişim finansmanında sözleşmeler konusunu ele aldık. Amacımız; insan odaklı dijital dönüşüme liderlik edecek alanlardaki girişimlere öncü olmaktır. Girişimlerin başlangıç aşamasında gerekli olan her desteği sağlayarak ilk destek olmayı hedefliyoruz. H2O olarak sunduğumuz yatırım avantajları oldukça fazladır. Konu hakkında daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilir ya da bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Şu konu da ilginizi çekebilir: Girişimler için uygun iş modelleri