Yatırım Turları Ne Anlama Geliyor? Yatırım Aşamaları Neler
Girişimcilik

Yatırım Turları Ne Anlama Geliyor? Yatırım Aşamaları Nelerdir?

Son dönemlerde girişimcilik ekosisteminin gelişmesi ile yatırım ve yatırımcılar da popülarite kazanmıştır. Yatırım, belirli bir kaynağın ya da paranın, gelir sağlamak için kalıcı bir biçimde kullanılması olarak ifade edilir. Bunu yapan kişi ise yatırımcı olarak adlandırılır. Yatırımın temel mantığı, yatırılan tutarın eksilmeden artmasıdır. Bununla birlikte yatırımların eksiye düştüğü yani zarara uğradığı durumlar da söz konusudur. Bunun yanı sıra yatırım turları konusu da merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Yatırım turu, işinizi büyütmek için farklı alanlardaki yatırımcılardan elde ettiğiniz mali destek olarak tanımlanmaktadır. Girişiminizin gelişim aşamasına bağlı olarak tohum öncesi aşama, tohum, seri A, B, C gibi yatırım turuna girmeniz mümkündür. H2O olarak bu yazımızda, yatırım turları ve yatırım aşamaları hakkında merak edilenleri sizler ile paylaşacağız.

yatırımturlarınınçeşitleri

Yatırım Turlarının Çeşitleri Nelerdir?

Bir iş fikrinin hayata geçirilip bir girişimden çok uluslu, halka açık bir şirkete dönüşmesindeki yolculuğunda yatırım, önemli bir konuma sahiptir. Yatırımlar; yapılan yatırım miktarlarına, yatırım yapılan girişimin içinde bulunduğu döneme, yatırımın kimin tarafından yapıldığına uygun olarak farklı şekilde sınıflandırılır. Yatırım turlarının çeşitleri aşağıdaki gibidir:

 1. Tohum Öncesi (Pre-seed)
 2. Tohum (Seed)
 3. Seri A tipi yatırım turu
 4. Seri B tipi yatırım turu
 5. Seri C tipi yatırım turu
 6. D ve E tipi seriler

Yatırım Aşamaları Nelerdir?

yatırımaşamalarınelerdir

Yatırım aşamaları, yatırım turu çeşitlerinin sıralamasından oluşmaktadır. Bu aşamalar, detaylı açıklamaları ile aşağıdaki gibidir:

 1. Tohum Öncesi (Pre-seed)

Yatırım aşamalarından ilki tohum öncesi aşamasıdır. Bir girişimin kurucusunun faaliyetlerini ilk kez başlattığı süreç tohum öncesi olarak ifade edilir. Bu aşamada genellikle yatırımcı olarak kurumsal bir yapı içerisinde bulunmayan girişimci, arkadaşları, ailesi ve buna benzer nitelikteki melek yatırımcılar yer alır. Tohum öncesi aşaması şirketin girişim fikrinin ne kadar karmaşık olduğuna bağlı olarak kısa veya uzun bir süre içerisinde tamamlanır.

 1. Tohum (Seed)

İkinci yatırım turu ise tohum aşamasıdır. Tohum aşaması, ilk resmi öz kaynak yatırımı aşaması olarak da bilinmektedir. Bu süreçte alınan yatırım; pazar araştırmaları, ürün geliştirme ve doğru ekibi oluşturma gibi ilk adımların düzenlenmesi beklenir. Ayrıca, tohum öncesi aşamada yer alan yatırımcılara ek olarak melek yatırımcılar, kurumsal yatırım kuruluşları gibi yatırımcılar da yer alır. Tohum aşaması yatırım turları sermaye açısından farklılık gösterse de genel rakamlar 10.000 $ ile 2 milyon $ arasındadır.

 1. Seri A tipi yatırım turu

Üçüncü aşama, Seri A tipi yatırım turudur. Tohum öncesi ve tohum aşamasını tamamlayan bir girişim, KPI (Anahtar Performans Göstergesi) sürecini geliştirdikten sonra Seri A yatırım turu aşamasına geçer. Bu aşamada amaç, iş ölçeğini, büyüme performansıyla optimize etmektir. Seri A yatırım turunda uzun vadeli sürdürülebilirlik ve ölçeklenme sağlayacak bir iş modeli geliştirmek son derece önemlidir. Bu aşamada yatırım miktarları genellikle 2-15 milyon $ arasındayken son yıllarda ileri teknoloji şirketlerinin yüksek değerlemeleri nedeniyle artış göstermiştir.

 1. Seri B tipi yatırım turu

Dördüncü aşamada Seri B tipi yatırım turu yer almaktadır. Bu aşamada girişim, işleri geliştirmekten ziyade daha kurumsal bir yapı içerisinde yapılandırmak ve daha çok pazara erişmek amacı taşır. Daha büyük ölçekte hizmet vermeye hazır olduklarını ispatlayan girişimler, Seri B yatırımı ile girişimlerini büyütmeyi amaçlamaktadırlar.

 1. Seri C tipi yatırım turu

Genellikle son aşama, Seri C tipi yatırım turu olarak görülür. Bu aşamaya gelen girişimler Seri C yatırımı ile ürün gamını genişletir. Bununla birlikte şirket satın alarak iş ölçeğini genişletmek veya halka arz olmadan önce değerlemesini artırmayı hedefler.

Seri C yatırımları; girişimleri ölçeklendirmeye, olabildiğince hızlı ve başarılı bir şekilde büyütmeye odaklanan bir aşamadır. C yatırımlarında kurumsal risk sermayesi yatırımcılarının yanı sıra şirketin başarısını kanıtlaması yer alır. Ayrıca fon yönetim şirketleri, yatırım bankaları ve benzeri kurumsal yatırım şirketleri de önemli konuma sahiptir.

 1. D ve E tipi seriler

Genellikle yatırım turlarında son aşama Seri C aşamasıdır. Bunun yanı sıra bazı girişimler, tercihlerine bağlı olarak D ve E tipi seriler ile fon arayışlarına devam etmeyi tercih eder. Seri C aşamasında hedefledikleri finansman ihtiyacına ulaşamayan şirketler bu aşamaya geçerler. Bununla birlikte Seri D ve E tipi yatırımlar ile şirketler, halka arz öncesinde son bir hamle ile değerlemelerini artırmayı da hedeflerler.

H2O olarak bu yazımızda, yatırım nedir, yatırım turları ve yatırım aşamaları gibi konular hakkında merak edilenleri sizler ile paylaştık. Amacımız; insan odaklı dijital dönüşüme liderlik edecek alanlardaki girişimlere öncü olmaktır. Girişimlerin başlangıç aşamasında gerekli olan her desteği sağlayarak ilk destek olmayı hedefliyoruz. H2O olarak sunduğumuz yatırım avantajları oldukça fazladır. Konu hakkında daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilir ya da bizim ile iletişime geçebilirsiniz.