Girişimcilikte Risk Yönetimi
Girişimcilik

Girişimcilikte Risk Yönetimi

         

Yeni bir işe başlama; belirsizlikleri ve riskleri göze almak anlamına gelir. Bu nedenle bir işin başarısı için risklerin gerçekleşmesi durumunda nasıl ele alacağınızı iyi bilmeniz gerekir. Bir işletmenin iflas etme olasılığı olmasına karşın nakit akışının ve borç yönetiminin sağlam bir finansal plan ile yönetilmesi bu riski en aza indirmeye yardımcı olur. Bu noktada ise risk yönetimi son derece önemli bir kriterdir.

 

Risk yönetimi, riskleri tanımlamak, değerlendirmek ve azaltmak için stratejiler geliştirme süreci olarak ifade edilebilir. Bununla birlikte risk yönetimi planı, genel iş planının önemli bir parçası olarak görülmektedir. Bunun nedeni ise işletmeler için olası risklerin anlaşılması ve etkilerini en aza indirmenin yollarını bulunması ile işletmenin başarılı olma şansını artırmasıdır.

 

Risk yönetimi sürecinde öncelikli olarak risk türlerinin işletmeden işletmeye değişebileceğini ancak hepsinde risk yönetiminin ortak süreçleri içerdiğini bilmek önemlidir. H2O olarak bu yazımızda risk yönetimi hakkında merak edilenleri ele alacağız.

 

Risk Yönetimi Nedir ve Neden Önemlidir?          

 

Risk yönetimi, günlük hayatımızda sıkça karşımıza çıkan ve sadece işletmelerin konusu olan bir durum olarak ele alınabilir. Risk, gelecekte gerçekleşme ihtimali olan ve işletmemizin faaliyetlerini etkileme ihtimaline sahip iç ve dış çevre faktörlerinin gerçekleştiği süreçtir. Bunun yanı sıra risk yönetimi de geleceğe dair bir kavramdır. Hiç kimse iş hayatında ya da özel hayatında, bir gün hatta bir dakika sonrasında bile neyle karşılaşacağını tahmin edemez. Bu nedenle risk yönetiminde uzmanlaşmak son derece önemlidir.

 

Girişimcilikte Riskler Nelerdir?    

Girişimci olmak risk almak anlamına gelir. Her girişimci çeşitli problemler ile karşı karşıya kalabilir. Bir girişimci riskleri bilirse hedefi için daha sağlam adımlar atar ve daha kolay bir şekilde ilerleyebilir. Genel olarak karşınıza çıkabilecek riskler ise aşağıdaki gibidir:

 

1.    Yatırımcı bulamamak ya da yatırımcının projeden vazgeçmesi söz konusu olabilir.

2.    Projeye yatırılan sermayenin kaybedilmesi mümkün olabilir.

3.    Girişimci, haksız rekabet sonucunda pazarın dışında kalabilir.

4.    İstenilen müşteri kitlesine ulaşamayabilir.

5.    Proje stresinden sağlık sorunları ile karşılaşabilir.

6.    Çevreden verilen destek sözlerini tutmayanlar olabilir.

7.    Nakit akışında aksamalar yaşanabilir.

8.    Tahmin edilenden çok daha fazla masraf çıkması söz konusu olabilir.

9.    Hatalı pazarlama stratejileri nedeniyle tanınmama durumu ile karşılaşılabilir.

10. Güven duyulan kişilerin desteğini çekmesi söz konusu olabilir.

11. Hesapta olmayan aksiliklerin yaşanması muhtemeldir.

12. Hukuki sorunlar ya da engellerle karşılaşılabilir.

 

Risk yönetimi, işletme için kabul edilemez riskleri gerçekleşmeden çözebilmek için seçenekler üzerinde çalışmak olarak tanımlanır. Kabul edilemez risklerin ciddiyeti ise acil çözüm gerektirebilir. Bunun yanı sıra bazı durumlarda ise etkili bir çözüm bulunabilir.

 

Risk Yönetiminde Kullanılan Araçlar ve Teknikler Nelerdir?              

Risk yönetiminde kullanılan teknik ve çözümler son derece önemlidir. Hangi risklere çözüm bulunacağına kara rvermeden önce bilgi edinmeniz gereken bazı detaylar ise şu şekildedir:

 

1.    Çözüm yöntemi

2.    Çözümden sorumlu kişiler

3.    İlgili maliyetler

4.    Bulunan çözümün yararları

5.    Başarı olasılığı

6.    Çözümleri ölçme ve değerlendirme yöntemleri

 

Belirlenen risklere nasıl çözüm bulunacağına dair karar verdikten sonra, risk yönetimi planı geliştirmek ve düzenli olarak gözden geçirmek son derece önemlidir. Ayrıca risk yönetiminde çözüm bulmak için uygulamanız gereken stratejiler de aşağıdaki gibidir:

 

 

1.    Riskten kaçınmak

Risklerden kaçınmak için riski doğurması muhtemel olan aktivitelere devam etmemek kararıdır.

 

2.    Riski azaltmak

Risk yönetiminde riski azaltmaya çalışmak da önemli bir etkendir. Bir riski izlemeniz gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 

·      Riskin oluşma olasılığını azaltmak için denetim, mevzuata uyum, personel eğitimi,düzenli bakım veya prosedürlerde değişiklik söz konusu olabilir.

·      Riskin ortaya çıkması durumunda etkinin azaltılması için acil durum prosedürleri, sahadışı veri yedekleme ve risk kaynaklarını en aza indirme uygulanabilir.

 

3.    Riski aktarmak

Risk sorumluluğun bir kısmını veya tamamını sigorta, dış kaynak kullanımı ve ortaklıklar ile başka bir tarafa aktarılabilir.

 

4.    Riski kabul etmek

Riskleri yönetilirken kullanılan riski azaltmak, aktarmak ve kaçınmak için uygulanan yollardan biri ise bu riski kabul etmek gerekir. Bununla yanı sıra ortaya çıkarsa riskin sonuçlarını yönetme ve finanse etme planları yapılabilir.

 

Bir risk yönetim planı, riskleri çözme stratejisinin detaylandırılması olarak ifade edilebilir. Detaylandırma şuşekildedir:

 

1.    Belirlenmiş riskler

2.    Risk seviyesi

3.    Planlanmış strateji

4.    Stratejileri uygulamak için zaman belirleme

5.    Gerekli kaynaklar

6.    Stratejilerin uygulanmasından sorumlu kişileri belirleme

 

Bir iş ortamı sürekli gelişme gösterirken, işletme büyüdükçe ve geliştikçe karşılaşılan risk türleri de değişiklik gösterir. Bu sebeple yapılan risk yönetim planının düzenli olarak gözden geçirilmesi gerekir.

 

H2O olarak bu yazımızda risk yönetimi konusu hakkında merak edilen detayları ele almaya çalıştık. Amacımız ;insan odaklı dijital dönüşüme liderlik edecek alanlardaki girişimlere öncü olmaktır. Girişimlerin başlangıç aşamasında gerekli olan her desteği sağlayarak ilk destek olmayı hedefliyoruz. H2O olarak sunduğumuz yatırım avantajlar oldukça fazladır. Konu hakkında daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilir ya da bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

 Bu da ilginizi çekebilir: https://www.h2oinvestment.com/blog/girisimcilikte-nasil-fark-yaratabilirsiniz